Srečno 2020!

Leta 2019 smo pripravili svoja pričakovanja za boljše stanje okolja, najbolj je napredoval dialog z MOP. Glede monitoringa kakovosti zraka smo od MOP prejeli naslednje pojasnilo: “Državno merilno mrežo za spremljanje kakovosti zunanjega zraka trenutno sestavlja 22 merilnih mest in poteka v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS 9/11, 8/15 in […]

Slovenija v letu 2018 na 5. mestu na svetu po umrljivosti za rakom

Na predstavitvi študije Onkološkega inštituta o incidenci raka na Dravskem polju so avtorice študije, zdravnice, govorile o epidemiji raka v Sloveniji, kjer vsak tretji prebivalec umre zaradi raka. Svetovna zdravstvena organizacija je objavila, da je bila v letu 2018 Slovenija po grobi umrljivostni stopnji za rakom med 5 najslabšimi državami na svetu: Celo z upoštevanjem […]

Ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja, pričakovanja Ekološke iniciative Rače

Po predstavitvi študije Onkološkega inštituta o incidenci raka na Dravskem polju, kjer so avtorice študije govorile o epidemiji raka v Sloveniji, Ekološka iniciativa Rače pričakuje ukrepe, ki bodo prispevali k zmanjšanju okoljskih nevarnostnih dejavnikov in k izboljšanju okolja. Od Ministrstva za okolje in prostor pričakujemo: Vzpostavitev monitoringa kvalitete zraka v Račah in dosleden nadzor nad […]

Intervju z Ekološko iniciativo Rače (Večer, 20.8.2018)

S tremi prebivalci Rač smo v krajinskem parku med labodi in čapljami govorili o življenju zraven tovarne, ki proizvaja izdelke na osnovi glifosata   Pogovarjamo se, ko spet velja, da v podjetju Albaugh ne bodo izdelovali, sintetizirali glifosata. Nekateri to napačno interpretirajo, da ga ne bodo uporabljali. Kako velik problem je nepopolna obveščenost ali zavedenost […]

Slovenska pot v prihodnost brez glifosata in uporabe fitofarmacevtskih sredstev

Odkar je ameriška multinacionalka Albaugh, ki ima proizvodni obrat lociran v središču Rač pri Mariboru, javno napovedala, da želi v Račah kar šestkratno povečati zmogljivosti za proizvodnjo sredstev na osnovi glifosata[1], ki bodo, če bodo pridobili potrebno okoljevarstveno soglasje, več kot 150-krat večje od letne porabe herbicidov na osnovi glifosata v Sloveniji, v Ekološki iniciativi […]

Oskrba s pitno vodo

V Ekološki iniciativi Rače smo zaskrbljeni nad stanjem  pitne vode in oskrbi s pitno vodo v občini Rače-Fram, še posebej v naseljih, ki se z vodo oskrbujejo iz omrežja Slovenska Bistrica – Šikole. Naši razlogi za zaskbljenost izhajajo iz: 1. Slabega informiranja izvajalcev javne službe (režijski obrat Občine Rače-Fram in Komunala Slovenska Bistrica)  o stanju in oskrbi s pitno […]

Obolevnost za rakavimi obolenji med zaposlenimi na OŠ Rače

Aprila 2013 je ravnatelj OŠ Rače, Jožef Jurič, člane sveta zavoda OŠ Rače seznanil s podatkom, da je od leta 1990 kar 22 zaposlenih na OŠ Rače zbolelo za rakavimi obolenji  (vir: zapisnik 2. seje Sveta zavoda in 5. seje Sveta staršev OŠ Rače). Vodstvo Občine Rače Fram je po besedah ravnatelja Juriča zavrnilo možnost sodelovanja in ni želela […]

Nekaj medijskih odzivov na našo javno predstavitev

Spoštovane in spoštovani Račanke in Račani, hvala za vašo udeležbo na naši javni predstavitvi. Spodaj boste na povezavah našli nekatere medijske zapise po njej. Vljudno vabljeni k branju in poslušanju. Vabilo na javno predstavitev v Večeru, 11.2.2016. Radijska tribuna, posnetek na Radiu Maribor z našo iniciativo, 11.2.2016. Izpostavili so okoljske izzive (članek v Večeru), 12.2.2016. […]