Dialog Ekološke iniciative Rače z ministrstvi

Minister za okolje in prostor g. Simon Zajc se je odzval na pričakovanja Ekološke iniciative Rače z obsežnim odgovorom na štirih straneh. Glede odprtih vprašanj poteka dialog z mag. Tanjo Bolte, generalno direktorico direktorata za okolje. Pričakujemo, da se bodo do jeseni našle dobre rešitve glede naših pričakovanj, in upamo, da bodo čim prej uresničene.

Tudi ministrica za kmetijsktvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivk se je odzvala na pričakovanja Ekološke iniciative Rače z obsežnim odgovorom na štirih straneh. Izčrpno je pojasnila aktivnosti za zmanjševanje tveganj, ki so lahko posledica nepravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil. Posebej je izpostavila novo uredbo Unije o sredstvih za gnojenje, ki se bo začela uporabljati leta 2022 in ki naslavlja problem onesnaženja s težkimi kovinami. Glede fitofarmacevtskih sredstev je predstavila ukrepe Vlade RS za zmanjšanje njihove rabe na javnih površinah ter za dolgoročno zmanjšanje ter omejevanje rabe v kmetijski pridelavi. V Ekološki iniciativi Rače smo izrazili željo, da ob prepovedi glifosata v kmetijstvu ne bi prišlo le do zamenjave enega herbicida z drugim, morda celo bolj toksičnim, kot je na primer herbicid dicamba. Bolje bi bilo, da bi ministrstvo spodbujalo alternativne možnosti za pridelovanje hrane brez fitofarmacevtskih sredstev, vključno z okrepitvijo raziskovalnih projektov, povezanih s pridelovanjem hrane brez fitofarmacevtskih sredstev, morda tudi v okviru razširitve Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020«.