Javno naznanilo v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za veliko povečanje proizvodnih zmogljivosti podjetja Albaugh TKI d.o.o. v Račah

18.1.2018 je bilo na spletni strani ARSO objavljeno javno naznanilo v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za veliko povečanje proizvodnjih zmogljivosti podjetja Albaugh TKI d.o.o. v Račah. Podjetje namerava več kot 6-krat povečati proizvodnje zmogljivosti fitofarmacevtskih sredstev – predvsem sredstev na osnovi glifosata. Posledično se bo za kar 9-krat povečal tudi promet težkih tovornih tovornjakov skozi Rače – iz 200 na kar 1820 težkih tovornjakov letno. Javno naznanilo, osnutek odločitve ARSO in dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zbrana na povezavi. Rok za podajo mnenj in pripomb na ARSO je do 19.2.2018, rok za oddajo zahteve za vstop v postopek pa do 22.2.2018.