Nesanirana odlagališča nevarnih odpadkov

Enega večjih izzivov za Ekološko iniciativo Rače predstavljajo nesanirana odlagališča nevarnih odpadkov iz preteklega delovanja tovarne Pinus TKI.

V Ekološki iniciativi Rače želimo ob jasni podpori občine pritisnili na državo in zahtevati odločno reševanje problema, ki bi lahko bil tempirana časovna bomba (počasno razpadanje sodov z nevarnimi fitofarmacevtskimi sredstvi in posledično onesnaževanje podtalnice na Dravskem polju).

Drum_(container)

Kje na Dravskem polju so še nesanirana odlagališča fitofarmacevtskih odpadkov? (slikovni vir: Wikipedia)

Nekatere dokumentirane informacije o obstoju nesaniranih odlagališč nevarnih odpadkov v občini Rače-Fram:

 • Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Rače-Fram, januar 2016 (od strani 47 do 50). Vir >>>
 • Anton Komat: Skrivnost Kozoderčeve jame. Vir >>>
 • Anton Komat: Iskanje pozabljenih strupov. Vir >>>
 • Maja Zupančič: Geografski oris občine Rače-Fram (od strani 35 do 39). Vir >>>
 • Vlada Republike Slovenije: Nacionalni izvedbeni načrt za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali za obdobje od leta 2009 do leta 2013 (stran 44). Vir >>>
 • Miran Medved et al.: Predhodna študija dela za sanacijo Kozoderčeve jame. Vir >>>
 • Tednik: Kaj skrbi Cirkovčane (stran 2). Vir >>>
 • Stanko Brumen: Problem kontaminacije podtalnice z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Vir >>>
 • Mojca Kolar: Uporaba plinske kromatografije z masno spektrometrijo za določanje atrazina v vodi (stran 9). Vir >>>
 • Anton Komat: To še spijemo, pa gremo. Vir >>>
 • Anton Komat: Ko žabci postajajo žabe in možje možače. Vir >>>

Z namenom pridobivanja merodajnih informacij o sanaciji morebitnih odlagališč nevarnih odpadkov se bomo v bližnji prihodnosti obrnili na  Inštitut za vode Republike Slovenije in na Ministrstvo za okolje in prostor. Prav tako prosimo vse, ki imate kakršnekoli pisne ali ustne informacije o odlaganju ali odlagališčih nevarnih odpadkov na Dravskem polju, da nam pišete na elektronski naslov ekoloska.iniciativa.race@gmail.com, ali nam jih sporočite tako, da jih vpišete v spodnji obrazec.

Posredovanje informacije o divjem odlagališču