ENDRIN

Endrin je organoklorni insekticid, akaricid in rodenticid, ki učinkuje že v zelo nizkih koncentracijah. Od leta 1950 se je uporabljal za zatiranje širokega spektra škodljivcev v kmetijskih rastlinah, predvsem za bombaž, riž, sladkorni trs, koruzo in druge poljščine. Uporabljal se je tudi kot rodenticid.  Komercialno je bil na voljo v obliki različnih pripravkov: prahu, granul, past in koncentrata za emulzijo. V vodnem okolju deluje že v koncentracijah nižjih od 1 µg/l. Endrin je v zemlji zelo obstojen, razpolovna doba je 12 let.

Najvažnejša pot kontaminacije površinskih voda je preko površinsko odtekajoče vode s tal. Kontaminacija iz padavin v obliki snega ali dežja je nepomembna. Lokalne kontaminacije okolja lahko nastopijo zaradi industrijskih izpustov in neprevidnosti pri aplikaciji.

Glavni vir endrina v zemlji je direktna aplikacija tal in rastlin. Obstojnost endrina je zelo odvisna od lokalnih pogojev.

Uporaba Smrtni odmerek t1/2v tleh ADI MRL
Rodenticid  

10 mg/kg t.t.

 

12 let

 

0,0002 mg/kg

Insekticid
Akaricid

Toksičnost za živali: LD50 za laboratorijske živali znaša med 3 – 43 mg/kg

 

Z vidika zdravja prebivalstva je občasna prisotnost endrina v nizkih koncentracijah v zraku, v površinskih in v pitni vodi na kmetijskih območjih manj pomembna. Edina  izpostavljenost, ki je pomembna, je vnos s hrano, vendar so zabeleženi dnevni vnosi večinoma daleč pod ADI.

V organizmih z  močno onesnaženega območja so našli endrin tudi v maščobnem tkivu, sicer pa se presnovi v štiriindvajsetih urah. Endrin se ne kopiči v človeškem telesu do signifikantne stopnje. Mesto njegovega delovanja je živčni sistem.

Dokazani učinki:

Pri

človeku

Poklicna  izpostavljenost:

nekontrolirano krčenje mišic, zmedenost, infarkt, možna smrt.

Pri živalih Na podganah je dodatek v hrani treh generacij (0; 0,1; 1; 3 mg/kg) povečal

smrtnost druge in tretje generacije.

Pri fazanih je dodatek v hrani 10 mg/kg povzroči zmanjšano količino jajc in preživetje piščancev.

Pri hrčkih je posamično dajanje 5 mg/kg t.t. 3-krat v prvih 10-ih dneh brejosti

povzročilo razvojne motnje zarodka.

Na psih je hranjenje z 4 mg/kg teže v 6. mesecih povzročilo bolezenske spremembe jeter in povečane ledvice.

Karcinogenost za človeka: IARC – skupina 3 – nerazvrščeni kot karcinogeni za človeka.

Zabeleženih je več primerov naključnih zastrupitev in samomorov. Poznani so primeri akutne zastrupitve zaradi prekomerne izpostavljenosti delavcev v proizvodnji endrina. Določen je bil oralni letalni odmerek, ki znaša cca 10 mg/kg  telesne teže; enkratni oralni odmerek, ki povzroča konvulzijo, je bil v mejah od 0,25 do 1,0 mg/kg telesne teže. Okrevanje po nefatalni zastrupitvi je hitro in popolno.

vir: Nacionalni izvedbeni načrt za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali za obdobje od leta 2009 do leta 2013, Vlada Republike Slovenije, 9.7.2009, str. 147, 148. (vir)