Pregled okoljsko obremenjujočih ali potencialno obremenjujočih objektov ali lokacij

Legenda:

 

 Naravna znamenitost, ekološko pomembno območje

 Osnovna šola, vrtec, grad Rače (sedež občine)

 Okoljsko obremenjujoč ali potencialno obremenjujoč objekt ali lokacija

 

O okoljski problematiki v Račah