Objave na naši Facebook strani

1 let nazaj

Ekološka iniciativa Rače

Danes je bilo na spletni strani ARSO objavljeno javno naznanilo v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za veliko povečanje proizvodnjih zmogljivosti podjetja Albaugh TKI d.o.o. v Račah. Podjetje namerava več kot 6-krat povečati proizvodnje zmogljivosti fitofarmacevtskih sredstev - predvsem sredstev na osnovi glifosata. Javno naznanilo je dostopno na www.arso.gov.si/novice/datoteke/038995-Javno%20naznanilo_%20Albaugh.pdf, rok za podajo mnenj in pripomb je do 19.2.2018. ... VečManj

Oglej si na Facebooku

Včeraj smo na ARSO posredovali mnenje in pripombe na osnutek okoljevarstvenega soglasja in na Poročilo o vplivih na okolje za industrijski obrat Magna Nukleus v Hočah.

Glede na predviden velik vpliv obratovanja lakirnice na poslabšanje kakovosti zraka in pomanjkljivosti Poročila o vplivih na okolje nasprotujemo osnutku odločitve, ki jo je pripravila ARSO, in predlagamo, da se pred novim odločanjem pripravi poročilo o vplivih na okolje z odpravljenimi pomanjkljivostmi in predvidenimi dodatnimi omilitvenimi ukrepi na področju emisij onesnaževal v zrak.

eko.race-fram.net/pripombe-na-osnutek-okoljevarstvenega-soglasja-magna-nukleus/
... VečManj

Oglej si na Facebooku