Podatki Registra raka o obolevnosti za rakavimi obolenji za občino Rače-Fram v letih 1997 do 2011

V mesecu maju 2015 smo se s podatki o visoki obolevnosti zaposlenih na OŠ Rače za rakavimi obolenji obrnili na Register raka Republike Slovenije – Onkološki inštitut, s prošnjo, da nam posredujejo okvirne podatke o obolevnosti za rakavimi obolenji za Rače in ostala naselja v naši občini, ki ležijo na Dravskem polju (Brezula, Podova, S. in Zg. Gorica), kjer naj bi bilo po navedbah sogovornikov pogostost rakavih obolenj še posebej visoka. Ker bi priprava teh podatkov terjala več časa, so nam z Registra raka 10.7.2015 posredovali podatke o zbolelih za rakavimi obolenji v obdobju 1997 do 2011 za celotno občino Rače-Fram, sosednji občini Starše in Kidričevo in podatke o zbolelih v Upravne enote Maribor, Podravski statistični regiji in Sloveniji. V odgovoru so zapisali:

“V podatkovni bazi Registra raka za Slovenijo smo pregledali zbolele za vsemi vrstami rakov v obdobju 1997-2011 (register ima obdelane podatke do 2011). Rezultati kažejo, da so prebivalci občine Rače-Fram v obdobju 2007-2011 v povprečju zbolevali podobno, kot ljudje v drugih delih Slovenije. Ne smete pozabiti, da za rakom zboli ena od treh žensk in eden od dveh moških in da praktično ni družine ali delovnega kolektiva, kjer ne bi živel kdo, ki je zbolel za rakom. Po zakonih verjetnosti se večkrat v naključnih skupkih brez kakršnegakoli vzroka nabere nekaj več primerov, kar pa se s časom izravna.

Incidenčna stopnja vseh rakov je bila v obdobju 2007-2001 v vaši občini nekoliko večja pri moških, kar gre verjetno na račun večjega zbolevanja za pljučnim  rakom (kajenje?). Res je bilo nekaj več tudi raka dojk pri ženskah, pa še vedno ne toliko, kot v občini Straše (glejte spodnje preglednice).

Glede na majhno število prebivalcev je v vaši občini število bolnikov z redkejšimi rakavimi boleznimi od omenjenih tako majhno, da ga je težko statistično ovrednotiti.

Raziskava, ki bi jo lahko naredili, bi morala najprej ugotoviti možne vire morebitnih rakotvornih snovi, epidemiološka analiza pa uporabiti zahtevnejše statistične metode. Tudi če bi morebitne presežke ugotovili, bi za natančnejše vrednotenje morali za vsak primer posebej preveriti, ali in čemu so bili dejansko izpostavljeni.”

Vsi raki skupaj (C00-C96) (incidenčna stopnja na 100.000 prebivalcev – vir: Register raka, 10.7.2015)

Območje Spol 1997-2001 2002-2006 2007-2011
Občina Rače-Fram M+Ž 509,8 459,6 587,6
Moški 598,8 561,9 762,4
Ženske 453,9 418,3 450,9
Občina Kidričevo M+Ž 479,5 406,9 462,3
Moški 704,4 540,2 639,5
Ženske 325,8 310,6 341,4
Občina Starše M+Ž 461,7 557,7 543
Moški 683,8 821 606,3
Ženske 314,8 371,5 527,6
UE Maribor M+Ž 480,7 480,7 504,8
Moški 634,2 608,6 627
Ženske 399,7 403,1 425,1
Podravska stat. reg. M+Ž 454,6 454,7 488,1
Moški 605,9 578,8 620
Ženske 370,5 381,2 403,1
Slovenija M+Ž 481,1 520,5 552,2
Moški 613,2 653 695,9
Ženske 407,6 442 456,1

 

Rakava obolenja sapnika, sapnic in pljuč (C33-C34) (incidenčna stopnja na 100.000 prebivalcev – vir: Register raka, 10.7.2015)

Območje Spol 1997-2001 2002-2006 2007-2011
Občina Rače-Fram Moški 82,3 121,1 121,6
Ženske 35,3 44,9 26
Občina Kidričevo Moški 155 137,2 100,3
Ženske 21,9 38,6 21,2
Občina Starše Moški 104,1 85,7 40,4
Ženske 22,3 20,4 41,3
UE Maribor Moški 106,9 101,9 81,6
Ženske 23,7 24,6 29
Podravska stat. reg. Moški 100,5 93 80,6
Ženske 19,2 21,6 24,1
Slovenija Moški 104,6 101,8 87,8
Ženske 21 57,1 28,1

 

Rakava obolenja debelega črevesa in danke (C18-C20) (incidenčna stopnja na 100.000 prebivalcev – vir: Register raka, 10.7.2015)

Območje Spol 1997-2001 2002-2006 2007-2011
Občina Rače-Fram Moški 84,2 90,1 117,6
Ženske 18,3 46,3 49
Občina Kidričevo Moški 77,9 70,5 101,1
Ženske 69,5 22,6 35,6
Občina Starše Moški 139,6 162,3 72,9
Ženske 17,5 40 48,5
UE Maribor Moški 93,8 82,4 86,9
Ženske 45,9 46,7 53
Podravska stat. reg. Moški 83,2 79,6 87
Ženske 45,2 45,1 52,7
Slovenija Moški 87,3 84,7 94,5
Ženske 42,5 44,3 48,9

 

Rak dojke (C50)  (incidenčna stopnja na 100.000 prebivalcev – vir: Register raka, 10.7.2015)

Območje Spol 1997-2001 20022006 20072011
Občina Rače-Fram Ženske 99,4 109,6 129,8
Občina Kidričevo Ženske 83,1 107,4 65,1
Občina Starše Ženske 64,9 89,1 167,2
UE Maribor Ženske 104,7 99,7 107,2
Podravska stat. reg. Ženske 91,3 89,7 96,9
Slovenija Ženske 92,8 98,6 99,2