Raziskovanje odlagališč lindana

Ekološka iniciativa Rače se je 21. avgusta 2020 v Račah sestala z Guidom van de Coterletom, ki je vključen v evropski projekt popisa odlagališč lindana (konzorcij »European Commission for Lindane/HCH contaminated sites all over Europe«).

Lindan se je uporabljal kot insekticid v kmetijstvu, njegova proizvodnja in kmetijska uporaba je bila leta 2009 prepovedana po Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih.

Glede na možne sume, da je lindan navzoč tudi v odlagališčih v Račah, bi potrebovali meritve iz preteklosti in nove meritve ter podatek o proizvodnji ali predelavi lindana v Pinusu. Obstaja možnost, da bi nekaj vzorcev zemlje pomerili na Nizozemskem, računamo pa tudi na pregled arhivov za morebitne meritve lindana v Račah in okolici iz preteklosti.

V Ekološki iniciativi Rače nameravamo spomniti MOP na njihovo letošnjo obljubo, da bodo še letos pripravili program preiskav terena na širšem območju gramoznih jam v okolici Rač in da bo posebej pregledano vplivno območje Kozoderčeve jame, z raziskovalnimi piezometri in sondiranjem z namenom ugotovitve možne prisotnosti nezakonito odloženih odpadkov.