Zaskrbljujoči podatki za občino Rače-Fram v projektu NIJZ “Zdravje v občini”

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je včeraj, 25.10.2016, predstavil rezultate projekta »Zdravje v občini«.   Namen projekta je krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v lokalnem okolju, kjer ljudje živijo in delajo, ter omogočiti boljšo dostopnost in dosegljivost zdravstvenih podatkov v Sloveniji.

Po pregledu podatkov za občino Rače-Fram ugotavljamo, da se pereči okoljski problemi v občini, na katere opozarjamo, odražajo tudi v kazalnikih »zdravja v občini«:

 1. Glede mikrobiološke kakovosti pitne vode smo med 211 občinami na zaskrbljujočem 205. mestu – le še 6 občin ima večje težave z mikrobiološko neoporečnostjo pitne vode – po podatkih NIJZ ima le 3% občanov v naši občini dostop do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti. Kemijske onesnaženosti pitne vode žal med kazalniki ni.
 2. Glede umrljivosti zaradi vseh vrst raka smo med 211 občinami na visokem 27. mestu – kar vsak četrti občan je umrl zaradi posledic ene od oblik raka, še višje (21. mesto) smo pri umrljivosti zaradi pljučnega raka – vsaka 15. smrt v občini je posledica pljučnega raka, delež smrti zaradi pljučnega raka je še enkrat višji kot je povprečje tako Podravske regije kot celotne države – ta podatek je še toliko bolj zaskrbljujoč, ker smo glede deleža kadilcev v povprečju (98. mesto). Pri novih primerih raka je stanje malenkost manj kritično, vendar smo še vedno na visokem 50. mestu – razlog za manj novoodkritih rakavih obolenj je morda tudi nizka odzivnosti občanov  v presejalnih programih Svit in Zora in posledično manj odkritih novih rakov debelega črevesja in materničnega vratu.

Za našo občino v negativno smer izstopajo še nekateri kazalniki:

 1. V občini je nadpovprečno veliko število prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj (smo na 18. mestu)
 2. Otroci v občini so podpovrečno gibalno učinkoviti (telesni fitnes) (smo na 185. mestu)
 3. V občini je veliko zlomov kolka (smo na 27. mestu)
 4. Glede na ugodno starostno strukturo je v občini veliko število možganskih kapi (smo na 50. mestu)
 5. Občani svoje zdravstveno stanje ocenjujemo slabše, kot v večini občin (smo na 164. mestu)
 6. Nizka je odzivnost v progamu Svit (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesu in danki) (162. mesto), nižja je tudi odzivnost v progamu Zora (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu) (137. mesto)

V bolj pozitivno smer izstopajo kazalniki:

 1. Občani redko zbolevajo za boleznimi, ki jih neposredno pripisujejo pitju alkoholnih pijač (199. mesto)
 2. Smo občina z majhnim številom prebivalcev, ki imajo le osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (13. mesto)
 3. Imamo malo poškodovanih v transportnih nezgodah (194. mesto)
 4. Smo občina z majhnim številom starejšega prebivalstva, starega nad 80 let (smo na 180. mestu)
 5. Imamo malo samomorov (178. mesto)
 6. Smo občina, ki ima visok prirast prebivalstva (40. mesto)