Dobre novice

Leto 2020 se je začelo dobro. Državni sekretar z Ministrstva za okolje in prostor (MOP) g. Marko Maver je poslal nekaj lepih novic glede pričakovanj Ekološke iniciative Rače.

Na MOP bodo na podlagi rezultatov državnega monitoringa kakovosti podzemne vode v Podovi in Račah v letu 2020 pripravili program preiskav terena na širšem območju gramoznih jam v okolici Rač. Posebej bo pregledano vplivno območje Kozoderčeve jame z namenom ugotovitve možne prisotnosti nezakonito odloženih odpadkov. Za koncentracijo težkih kovin v podtalnici sicer ni posebnega standarda, a vrednosti koncentracij težkih kovin v bližnjih merilnih mestih v Račah in v Podovi ne presegajo niti najstrožjega standarda za tekoče vode. Slabše je z nitrati, atrazinom in prometrin, ki so tudi v letu 2019 presegli mejno vrednost okoljskega standarda kakovosti.

Še boljša je novica glede čistilne naprave. Po zaslugi velikega truda sodelavcev občine in ministrstva je bilo pridobljeno sofinanciranje za izgradnjo nove čistilne naprave, ki bo predvidoma dokončana do 1. 12. 2022. Dobra novica je tudi, da obratovalni monitoring za živo srebro in glifosat pri čistilni napravi v zadnjem času ne ugotavlja preseganja mejnih vrednosti.

Prejeli smo tudi zagotovilo, da novi poseki gozda za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč na območju občin Rače-Fram in Hoče-Slivnica niso predvideni.

Glede kakovosti zraka žal obstoječi predpisi ne omogočajo vzpostavitve začasnega merilnega mesta za merjenje kakovosti zraka v Račah v okviru državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka. Smo pa prejeli zagotovilo g. Kosa iz podjetja Albaugh, da je izvedba sistema za trajne meritve in njihovo javno prikazovanje v teku in bo realizirana v naslednjih mesecih. Za namen izpolnitve zahteve po javnem objavljanju rezultatov je bilo potrebno izvesti nadgradnjo sistema trajnih meritev, kar vključuje tako investicijska sredstva kot tudi druge potrebne postopke, ki jih je potrebno izvesti v takšnih primerih. Konec leta 2019 so začeli kalibracijske postopke, ki jih je potrebno izvesti ob vsaki spremembi sistema meritev, po predvidevanjih pa bodo, ob upoštevanju razpoložljivosti akreditiranega izvajalca, dokončno izvedeni ter zaključeni v drugi polovici februarja. Zamudo pri implementaciji sistema obžalujejo, vendar ves čas delajo vse, kar je v njihovi moči, da sledijo obljubam, ki so jih zadali okolici, v okviru delovanja družbe.

Za kakovost zraka lahko veliko naredimo tudi sami, predvsem s prehodom na bolj čisto ogrevanje in transport. Na Eko skladu lahko pri tem pomagajo s subvencijami in ugodnimi krediti za okolju prijazne naložbe. Na ta način z znižanjem obremenitve okolja tudi finančno prihranimo.

Za ogrevanje so med drugim na voljo subvencije in krediti za toplotne črpalke, solarne ogrevalne sisteme in sisteme za prezračevanje z vračanjem toplote:

https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud?ukrep%5B%5D=ogrevanje-in-prezracevanje

Tudi subvencije za izolacijo in okna prispevajo k manjšim stroškom ogrevanja in s tem k manjšemu onesnaževanju zraka.

Za transport so na voljo subvencije in krediti za električna in hibridna vozila ter krediti z ugodno obrestno mero za nakup avtomobilov na plin

https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud?ukrep%5B%5D=vozila

Priporočamo, da preverite navedene spodbude, saj je možno, da si boste s prehodom na bolj čiste energente tudi zmanjšali stroške ogrevanja ali transporta.

Bralcem želimo še naprej prijetno in čisto 2020!

Hvala tudi ekipi Net TV Daniela Potrča za objektivno poročanje in zanimiv prispevek:

https://www.net-tv.si/kako-uspesna-je-ekoloska-iniciativa-race/