Obolevnost za rakavimi obolenji med zaposlenimi na OŠ Rače

Aprila 2013 je ravnatelj OŠ Rače, Jožef Jurič, člane sveta zavoda OŠ Rače seznanil s podatkom, da je od leta 1990 kar 22 zaposlenih na OŠ Rače zbolelo za rakavimi obolenji  (vir: zapisnik 2. seje Sveta zavoda in 5. seje Sveta staršev OŠ Rače). Vodstvo Občine Rače Fram je po besedah ravnatelja Juriča zavrnilo možnost sodelovanja in ni želela financiranja raziskave, ki bi poskušala poiskati razloge za tako visoko obolevnost za rakavimi obolenji med zaposlenimi na osnovni šoli.

V aprilu in maju 2015 smo se člani Ekološke iniciative ob podpori novega vodstva OŠ Rače odločili, da zberemo podatke o številu obolelih za rakavimi obolenji pri zaposlenih v okoliških osnovnih šolah v zadnjih 25 letih. Podatki, ki smo jih pridobili od vodstev šol, kažejo, da je pojavnost rakavih obolenj med zaposlenimi na OŠ Rače nekajkrat višja kot na okoliških šolah.

Primerjava podatkov o obolevnosti zaposlenih na OŠ Rače in na okoliških osnovnih šolah za rakavimi obolenji v zadnjih 25 letih:

– OŠ Rače: zbolelo 20 zaposlenih od tega 11 umrlo (16 Ž in 4 M),
– OŠ Cirkovce:  4 zaposlene zbolele od tega 3 umrle – iz Mihovc,  Maribora, Pragerskega in Stražgonjce,
– OŠ Starše: zboleli 4 zaposleni od tega 3 umrli (2 Ž in 2 M) – iz okolice Ptuja in Maribora,
– OŠ Miklavž na Dravskem polju: 4 zaposlene zbolele od tega dve umrli – Miklavž na Dravskem polju, Pernica,
– OŠ FLV Slivnica: 3 zaposleni od tega 2 umrli  – iz Kidričevega, Rač in Slivnice,
– OŠ Kidričevo: 3 zaposleni zboleli, umrl ni nihče – Majšperk, Bukovci, Lovrenc na Dravskem polju,
– OŠ Fram: 2 zaposlena zbolela od tega 1 umrl (1 Ž in 1 M),
– OŠ Hoče: 1 zaposlena zbolela, umrl ni nihče (v zadnjih 20 letih) – iz Radizela.

Obolevnost zaposlenih za rakom na OŠ Rače in okoliških osnovnih šolah med letom 1990 in 2015
Obolevnost zaposlenih za rakom na OŠ Rače in okoliških osnovnih šolah med letom 1990 in 2015. Velikost kroga predstavlja s številom oddelkov šole v šolskem letu 2014/15 ponderirano število obolelih za rakavimi obolenji na šoli.

Podatki Registra raka o obolevnosti za rakavimi obolenji za občino Rače-Fram v letih 1997 do 2011

 

Povezave: