DDT

DDT je sintetični proizvod in je lahko sintetiziran preko kondenzacije klorbenzena s trikloroacetaldehidom. Kemijsko ime je 1,1,1,-trikloro-2,2-bis (4-klorofenil) etan. Izraz DDT je splošen in se nanaša na para para DDT. Vendar pa struktura spojine dovoljuje več izomernih oblik, ki vključujejo orto para DDT in meta para DDT. Tehnični DDT vsebuje predvsem para para DDT z manjšimi količinami drugih spojin kot so orto para DDT, para para TDE (DDD), orto para DDE.

Izpostavljenost splošne populacije je mogoča preko živil, ki so bila neprimerno tretirana z DDT ali zaradi prezgodaj pobranega pridelka, ko se koncentracija ostankov še ni znižala na sprejemljivo raven, zaradi kontaktov na tretiranih področjih ali pri domači uporabi.

Pri inhalaciji je večina prašnih delcev DDT tako velika, da se zadržijo v zgornjem delu dihal, od koder preidejo v prebavni trakt. Absorbcija DDT iz gastrointestinalnega trakta je počasna. Študije, ki temeljijo na strupenosti kažejo, da se DDT, ki je raztopljen v rastlinskih ali živalskih maščobah, približno 1,5-krat bolj učinkovito absorbira, kot neraztopljen DDT. Dermalna absorbcija DDT je zelo omejena.

DDT se nalaga v vseh tkivih. Ugotovljena je bila akumulacija DDT v krvi, jetrih, ledvicah, srcu in centralnem živčnem sistemu. Običajno so višje koncentracije DDT najdene v maščobnem tkivu. Pri splošni populaciji se lahko DDT in nekateri njegovi metabolni produkti kopičijo v tkivih ter kasneje izločajo preko urina in mleka.

V  študiji,  izvedeni  med  odraslimi  moškimi  prostovoljci,  ki  so  zaužili  med  3,5  in  35  mg DDT/osebo/dan, je bilo ugotovljeno, da je kopičenje DDT v tkivih proporcionalno z vnosom. DDT se je počasi izgubljal iz maščobnega tkiva potem, ko je vnos prenehal. Koncentracija je padala naslednjih 25,5 mesecev in se je znižala na 32 – 35 % začetne koncentracije pri ljudeh, ki so prejeli največji odmerek (35 mg DDT/osebo/dan), in na 66 % začetne koncentracije pri ljudeh, ki so prejeli najmanjši odmerek (3,5 mg DDT/osebo/dan). Zadnji podatek kaže, da je izgubljanje nižjih koncentracij DDT v maščobnem tkivu počasnejše.

Dokazani učinki:

Pri človeku Kronična izpostavljenost:

zunanji estrogeni in antiandrogeni učinki na zarodek in dojence, znižana rodnost,

mrtvorodnost,  smrt  novorojencev  in  prirojene  deformacije  otrok  kronično izpostavljenih delavcev2.

 

Enkratni  odmerek (6 do 10 mg):

slabost, glavobol, driska, draženje sluznic, tresenje in krči, posebnosti živčnega sistema.

Pri živalih Kronična izpostavljenost (ptice in sesalci):

estrogenske lastnosti in antiandrogeni spolni razvoj, feminizacija samcev,

tanjšanje jajčne lupine

Enkratni  ali ponovljeni odmerki (podgane)

poškodba jeter, tresenje, znižana funkcija ščitnice.

 

Uporaba Smrtni odmerek t½ v tleh ADI MRL
Insekticid (za zatiranje prenašalcev bolezni,

kot tifus in malarija)

 

ni znan

 

10-15 let

 

0,01 mg/kg t. t.

0,02 mg/kg v mlečni maščobi

5 mg/kg v maščobi mesa

Dnevni odmerek, pri katerem ni opaziti sprememb je 1,5 mg/kg/dan.

Toksičnost za živali: LD50 za odrasle podgane (per os) je 250 mg/kg

vir: Nacionalni izvedbeni načrt za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali za obdobje od leta 2009 do leta 2013, Vlada Republike Slovenije, 9.7.2009, str. 140, 141. (vir)