O Ekološki iniciativi Rače

cropped-eko_logo.jpg

Ekološka iniciativa Rače je neformalna civilna pobuda posameznic in posameznikov, zbranih z željo po skrbi za okoljsko in družbeno odgovorno ravnanje v občini Rače-Fram, ki bi pripomoglo k  boljši kvaliteti življenja v njej in višji, bolj demokratični kulturi soodločanja in soupravljanja.

Naša iniciativa je samostojna, nepolitična in nepridobitna. Iniciativa je nastala izključno zaradi številnih okoljskih oziroma ekoloških težav v občini. Trenutno delujemo lokalno, vendar smo se pripravljeni povezovati tudi nacionalno in širše. Prepričani smo, da je občina Rače-Fram med okoljsko bolj obremenjenimi v Sloveniji.

Poglavitne točke našega delovanja so predvsem aktivno opozarjanje in iskanje rešitev za bremena, povezana s stanje voda in podtalnice, sežigalnico nevarnih odpadkov in proizvodnjo glifosata in ostalih fitofarmacevtskih sredstev (dejavnost Albaugha TKI, prej Pinusa TKI) ter problematiko nesaniranih odlagališč v občini. Najosnovnejše poslanstvo čutimo v skrbi za zdravje posameznikov, njihovo kakovostno življenje in sonaraven razvoj.

Zavedamo se, da bo uspešnost našega delovanja in še bolj učinkovitost odvisna predvsem od lokalne skupnosti in njene podpore. Pri tem mislimo predvsem na prebivalstvo in njihovo zavzetost in angažma, pa tudi na druge akterje in udeležence, še zlasti občino.

V Civilni iniciativi se želimo posvečati tudi ohranjanju in razvijanju Krajinskega parka Rački ribniki – Požeg, vprašanjem prometne ureditve, mobilnosti in hrupa in energetski problematiki (učinkovitost in obnovljivi viri energije z vidika razvoja občine).

Oglejte si še naslednje zavihke na tej strani:

O Račah

O okoljski problematiki v Račah

Albaugh v Račah

Zahteve do Albaugha

Nesanirana odlagališča nevarnih odpadkov

Rakava obolenja

Medijski odzivi

Strani Ekološke iniciative Rače bomo sproti dopolnjevali z že dostopnimi  in novimi informacijami in podatki o stanju okolja v Račah in okoliških krajih.

Oglejte si še bogate vsebine in arhiv na stari strani iniciative: tukaj.