Glifosat in Albaugh TKI d.o.o.

Glifosat (N-(fosfonometil)glicin) je sistemski herbicid širokega spektra, ki se uporablja za uničevanje plevela, predvsem letnega širokolistnega plevela in trave.

Glifosat deluje kot herbicid, ker v rastlinah zavira encim, vpleten v sintezo aromatskih aminokislin tirozina, triptofana in fenilalanina. Absorbira se skozi listje in minimalno skozi korenine,[nato pa se prenaša na točke, kjer rastlina raste. Zaradi tega načina delovanja učinkuje samo na aktivno rastoče rastline; kot herbicid pred vznikom ni uspešen. Nekatere rastline so z genskim inženirstvom naredili neobčutljive za glifosat. Pri tako prilagojenih rastlinah lahko kmetje glifosat uporabljajo za uničevanje plevela tudi potem, ko je posejana kultura že vznikla. Pojav odpornosti proti glifosatu pri nekaterih vrstah plevela sicer postaja problem z vse večjo ceno: zaradi intenzivne uporabe v kmetijstvu je proti glifosatu odpornih že več kot 200 vrst plevela.

Glifosat in pripravke na njegovi osnovi, kot je Roundup, je široko uporabljen pesticid v številnih državah, vendar obstajajo pomisleki glede vpliva na ljudi in na okolje. Številne zakonodajne in znanstvene ocene so ugotavljale relativno toksičnost glifosata kot herbicida. Nemški Zvezni inštitut za oceno tveganj (Bundesinstitut für Risikobewewertung) je leta 2013 objavil toksikološko študijo, v kateri navaja, da so »dostopni podatki protislovni in še zdaleč niso prepričljivi«, kar se nanaša na korelacijo med izpostavljenostjo pripravkom na osnovi glifosata in tveganjem za različne vrste raka, kot je na primer ne-Hodgkinov limfom (NHL). Metaanaliza, objavljena leta 2014, je ugotovila povečano tveganje za NHL pri delavcih, ki so izpostavljeni pripravkom glifosata. Marca 2015 je Mednarodna agencija za raziskave raka Svetovne zdravstvene organizacije na temelju epidemioloških raziskav, poskusov na živalih in poskusov in vitro glifosat razvrstila med snovi, ki so »verjetno rakotvorne za ljudi« (kategorija 2A).

Vir: Wikipedia – https://sl.wikipedia.org/wiki/Glifosat, 1.3.2016

Glifosat je aktivna snov v totalnem herbicidu Boom efektu – glavnem proizvodu bivšega Pinusa TKI d.d., sedaj Albaugh TKI d.o.o. Albaugh TKI d.o.o. načrtuje v Račah proizvodnjo skoraj 24.000 ton herbicida na osnovi glifosata (vir>>), kar je še v letu 1999 predstavljalo celoletno porabo herbicidov na osnovi glifosata v celotni EU (vir>>, stran 7). Svetovna proizvodnja glifosata v letu 2011 je bila ocenjena na 650.000 ton, največja proizvajalka pa Kitajska, za katero ocenjujejo, da ima letne proizvodne kapacitete za vsaj 700.000 ton glifosata (vir>>).

Glifosat v slovenskih medijih in literaturi:

 • Glifosat na zatožni klopi ,Mladina, 17.11.2017:
 • EU je preložila glasovanje o podaljšanju dovoljenja za rabo pesticida glifosat, Darja Kocbek, Mladina, 14.3.2016 (vir>>)
 • Lahko regulatorji iz EU in ZDA dotolčejo Pinus?, Finance, 13.3.2016 (vir>>)
 • Glifosat verjetno povzroča raka!, Zarja, 8.3.2016 (vir>>)
 • V priljubljenih nemških pivih našli pesticid, ki lahko povzroča raka, 24ur.com, 5.3.2016 (vir>>)
 • Ko Nemci izvedo, da pijejo pivo z rakotvornim herbicidom, Barbara Hren, Dnevnik, 29.2.2016 (vir>>)
 • Albaugh ekološki pobudi iz Rač: Glifosat eden najvarnejših herbicidov v kmetijstvu, STA, 17.2.2016 (vir>>)
 • Glifosat – herbicid, ki povzroča celiakijo, 1.2.2016 (vir>>)
 • Predlog resolucije Evropskega parlamenta o o prepovedi trženja proizvodov, ki vsebujejo glifosat, Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde, Evropski parlament, 25.11.2015  (vir>>)
 • Glifosat in rak, Staš Zgonik, Mladina, 2.10.2015  (vir>>)
 • Ena glavnih sestavin herbicidov najbrž povzroča raka, 24ur.com, 23.6.2015 (vir>>)
 • Novi predsednik Šrilanke prepovedal glifosat, K.V., Delo, 29.5.2015 (vir>>)
 • Glifosat harbicid – Gregor Škerl, Anton Komat, Klepet ob kavi, 28.5.2015 (vir>>)
 • Vemo za zdravstvene posledice herbicida iz Rač?, Katerina Vidner Ferkov, Borut Tavčar, Delo, 22.5.2015 (vir>>)
 • Nevarni pesticidi v deklarativno zeleni Sloveniji, Katerina Vidner Ferkov, Borut Tavčar, Delo, 21.5.2015 (vir>>)
 • Ubije plevel in verjetno tudi človeka, Andrej Leban, Žurnal24, 30.3.2015 (vir>>)
 • Pesticidi kot hormonski motilci in njihov vpliv na okolje, Dr. Lucija Kolar,  Zbornik Konference VIVUS – s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane »Prenos inovacij, znanja in izkušenj v vsakdanjo rabo«, 14., 15., 11, 2014 (vir>>)
 • Kdo bo zmagal v vojni za varno hrano: prepovedali MON 810, a dovolili, da je v žitih več pesticidov, 24ur.com, 24.7.2013 (vir>>)
 • Pesticidi in učinki herbicida Roundup, seminarska naloga pri predmetu Toksikologija, Mateja Črep, Eva Jeseničnik, Živa Vipotnik, Visoka šola za varstvo okolja, 2013 (vir>>)

Strokovni in poljudni članki o glifosatu:

 • Effects of sublethal doses of glyphosate on honeybee navigation, Marı́a Sol Balbuena et all, The Journal of Experimental Biology (2015) 218, 2799-2805 (vir>>)
 • Glyphosate harms bees’ spatial learning, Ecologist, 20.9.2015 (vir>>)
 • UREDBA SVETA (ES) št. 1683/2004 z dne 24. septembra 2004 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz glifosata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (vir>>)
 • Glyphosate-based herbicides reduce the activity and reproduction of earthworms and lead to increased soil nutrient concentrations, Mailin Gaupp-Berghausen, Martin Hofer, Boris Rewald, Johann G. Zaller, Scientific Reports 5, Article number: 12886 (2015) (vir>>)
 • Roundup Damages Earthworms and Soil Biota, Contributes to Nutrient Pollution, Beyond Pesticides, August 17, 2015 (vir>>)
 • New effects of Roundup on amphibians: Predators reduce herbicide mortality; herbicides induce antipredator morphology, Rick A. Relyea, Ecological Applications, 1.3.2012 (vir>>)
 • Archive for the ‘Glyphosate’ Category (vir>>)
 • Glyphosate induces human breast cancer cells growth via estrogen receptors, Thongprakaisang S., Thiantanawat A., Rangkadilok N., Suriyo T., Satayavivad J., Food and Chemichal Toxicology 2013 Sep;59:129-36 (vir>>)
 • Monsanto’s Roundup Herbicide May Be Most Important Factor in Development of Autism and Other Chronic Disease, mercola.com, 10.6.2013 (vir>>)
 • Glyphosate Facts – Transparency on safety aspects and use of glyphosate-containing herbicides in Europe (vir>>)
 • Overview of the three process alternatives of glyphosate production (vir>>)
 • Is glyphosate, used with some GM crops, dangerously toxic to humans?, XiaoZhi Lim, Genetic Literacy Project, 30.4.2014 (vir>>)