Pridobivanje okoljevarstvenega soglasja Albaugh TKI d.o.o. za 6-kratno povečanje proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev v Račah

Javno naznanilo

Vloga za pridobitev OVS (objavljena na portalu ARSO 12.1.2018), zadeva št. 35402-32/2017

Prijave za pridobitev soglasja za širitev proizvodnje pred vložitvijo vloge za pridobitev OVS

Odzivi javnosti in podjetja Albaugh TKI d.o.o. na načrte širitve proizvodnje

Redni in izredni nadzor dejavnosti podjetja Albaugh TKI d.o.o.

Za presojo izdaje OVS relevantni dokumenti

Mnenja in pripombe v postopku izdaje OVS