Ustavimo brezvestno vožnjo z motokros motorji v Krajinskem parku Rački ribniki

Brezvestno uničevanje narave doživljamo tudi v občini Rače-Fram celo tam, kjer bi najmanj pričakovali: v krajinskem parku Rački ribniki-Požeg. Vztrajno kršenje cestnoprometnih in drugih predpisov v zvezi z vožnjo v naravi, še zlasti z motokros motorji, verjetno dosega svoj vrhunec, ko se nevzgojeni posamezniki silijo v okolje, ki je celo zakonsko zaščiteno in bi ga […]

Raziskovanje odlagališč lindana

Ekološka iniciativa Rače se je 21. avgusta 2020 v Račah sestala z Guidom van de Coterletom, ki je vključen v evropski projekt popisa odlagališč lindana (konzorcij »European Commission for Lindane/HCH contaminated sites all over Europe«). Lindan se je uporabljal kot insekticid v kmetijstvu, njegova proizvodnja in kmetijska uporaba je bila leta 2009 prepovedana po Stockholmski […]

Okolje v izrednih razmerah

Trenutne izredne razmere so odlična priložnost za razmišljanje o boljših vzorcih obnašanja. Res smo trenutno nekateri veliko bolj zaposleni kot pred krizo, številni pa dosti manj. Nekaj trendov je očitnih: 1) Krepko zmanjšanje onesnaženja zraka 2) Velik napredek v digitalizaciji 3) Čas za premislek in ustvarjanje novih navad Onesnaženje zraka zahteva letno okoli 6 milijonov […]

Dobre novice

Leto 2020 se je začelo dobro. Državni sekretar z Ministrstva za okolje in prostor (MOP) g. Marko Maver je poslal nekaj lepih novic glede pričakovanj Ekološke iniciative Rače. Na MOP bodo na podlagi rezultatov državnega monitoringa kakovosti podzemne vode v Podovi in Račah v letu 2020 pripravili program preiskav terena na širšem območju gramoznih jam […]

Srečno 2020!

Leta 2019 smo pripravili svoja pričakovanja za boljše stanje okolja, najbolj je napredoval dialog z MOP. Glede monitoringa kakovosti zraka smo od MOP prejeli naslednje pojasnilo: “Državno merilno mrežo za spremljanje kakovosti zunanjega zraka trenutno sestavlja 22 merilnih mest in poteka v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS 9/11, 8/15 in […]

Slovenija v letu 2018 na 5. mestu na svetu po umrljivosti za rakom

Na predstavitvi študije Onkološkega inštituta o incidenci raka na Dravskem polju so avtorice študije, zdravnice, govorile o epidemiji raka v Sloveniji, kjer vsak tretji prebivalec umre zaradi raka. Svetovna zdravstvena organizacija je objavila, da je bila v letu 2018 Slovenija po grobi umrljivostni stopnji za rakom med 5 najslabšimi državami na svetu: Celo z upoštevanjem […]

Ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja, pričakovanja Ekološke iniciative Rače

Po predstavitvi študije Onkološkega inštituta o incidenci raka na Dravskem polju, kjer so avtorice študije govorile o epidemiji raka v Sloveniji, Ekološka iniciativa Rače pričakuje ukrepe, ki bodo prispevali k zmanjšanju okoljskih nevarnostnih dejavnikov in k izboljšanju okolja. Od Ministrstva za okolje in prostor pričakujemo: Vzpostavitev monitoringa kvalitete zraka v Račah in dosleden nadzor nad […]

Mnenje in pripombe v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – lakirnica Magna Steyer d.o.o. v Hočah

Na ARSO smo 5.9.2018 naslovili spodnje mnenje in pripombe v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – lakirnica Magna Steyer d.o.o. v Hočah,  št. javnega naznanila: 35407-5/2017-25, z dne 1.8.2018. V postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za objekt lakirnice Magna v Hočah smo vam 15.5.2017 posredovali mnenje in […]

Intervju z Ekološko iniciativo Rače (Večer, 20.8.2018)

S tremi prebivalci Rač smo v krajinskem parku med labodi in čapljami govorili o življenju zraven tovarne, ki proizvaja izdelke na osnovi glifosata   Pogovarjamo se, ko spet velja, da v podjetju Albaugh ne bodo izdelovali, sintetizirali glifosata. Nekateri to napačno interpretirajo, da ga ne bodo uporabljali. Kako velik problem je nepopolna obveščenost ali zavedenost […]