Slovenija v letu 2018 na 5. mestu na svetu po umrljivosti za rakom

Na predstavitvi študije Onkološkega inštituta o incidenci raka na Dravskem polju so avtorice študije, zdravnice, govorile o epidemiji raka v Sloveniji, kjer vsak tretji prebivalec umre zaradi raka. Svetovna zdravstvena organizacija je objavila, da je bila v letu 2018 Slovenija po grobi umrljivostni stopnji za rakom med 5 najslabšimi državami na svetu:

Celo z upoštevanjem starostne strukture prebivalstva je na svetu še vedno 155 držav z nižjo umrljivostjo. Podatki so javno dostopni na http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-table

Zato je Ekološka iniciativa Rače od pristojnega ministra za zdravje zahtevala ukrepe, ki bodo epidemijo raka v Sloveniji omejili oziroma končali.

Pričakujemo, da bo poskrbel za učinkovite ukrepe za zmanjšanje nevarnostnih dejavnikov življenjskega sloga in podprl predloge Ekološke iniciative Rače za zmanjšanje nevarnostnih dejavnikov okolja, ki smo jih poslali na okoljsko in kmetijsko ministrstvo 26. aprila 2019 (http://eko.race-fram.net/ukrepi-za-izboljsanje-kakovosti-okolja-pricakovanja-ekoloske-iniciative-race/).

V okolici Rač gre predvsem za:

  1. Vzpostavitev monitoringa kvalitete zraka v Račah in dosleden nadzor nad vnosom nevarnih in strupenih snovi v zrak.
  2. Odprava onesnaženja potoka Žabnik z živim srebrom.
  3. Saniranje divjih odlagališč v jamah v okolici Rač.
  4. Spoštovanje Zakona o vodah, tudi 69. člena pri gradnji objektov in naprav na vodovarstvenem območju.
  5. Zaščita gozda pred sekanjem zaradi širjenja gospodarske dejavnosti na kmetijskih zemljiščih.
  6. Pospešitev priprave predpisov, ki bodo obljubo uresničili in do let 2020-2022 oz. čim prej prepovedali rabo tudi vseh tistih fitofarmacevtskih sredstev, ki so bolj toksični od glifosata.
  7. Pripravo predpisov, ki bodo prepovedali uporabo gnojil, ki vsebujejo strupene težke kovine, ter omejili vnos nitratov in nitritov na največ toliko, da njihova koncentracija v podtalnici ne bo povišana.

O okoljskih nevarnostih in še posebej o divjih odlagališčih nevarnih odpadkov je pisal tudi Večer:

https://www.vecer.com/stare-rane-in-spomini-na-okoljske-grehe-umazana-dediscina-dravskega-polja-10010649

https://www.vecer.com/odlagalisce-odpadkov-zemlja-nicesar-ne-oprosti-in-ne-pozabi-10010622

Skrajni čas je, da se tudi država zave problemov in sprejme ukrepe, ki so potrebni, da se epidemija raka v Sloveniji konča.