Obisk Ekološke iniciative Rače na Komunali Slovenska Bistrica

Predstavniki Ekološke iniciative Rače smo se 9. junija 2016 dopoldan oglasili na sedežu podjetja Komunala Slovenska Bistrica, ker smo želeli pridobiti nekatere informacije, povezane s kakovostjo pitne vode za prebivalce Rač, ki dobivajo pitno vodo iz sistema, ki ga upravlja Komunala Slovenska Bistrica. Naše ugotovitve lahko strnemo v naslednje točke:

  1. Po vseh dostopnih meritvah, ki jih naroča tako Komunala Slovenska Bistrica kot pristojne državne institucije, so vodnjaki v Šikolah eni najmanj onesnaženih na Dravskem polju, kar zagotavlja zelo široka nepropustna glinena plast nad vodonosnikom, v katerem sta globinska vodnjaka. To je sicer dobro dejstvo za vse, ki se napajamo iz črpališča Šikole, na žalost pa na ostalih črpališčih na Dravskem polju ni tako. Na podjetju so nam pokazali mikrobiološke in kemijske analize za zadnjih nekaj let, ki kažejo, da sta tako vodonosnik pri črpališču Šikole kot pitna voda pri uporabnikih v Račah (na testnih mestih) vedno neoporečna za zdravje (tj. vsi izmerjeni parametri so pod zakonsko dovoljeno mejo, ki je v Evropi že tako stroga glede na druge dela sveta). Edina izjema se je zgodila leta 2012, ko je prišlo do večjega onesnaženja pitne vode v Račah, za kar takrat ni bila odgovorna Komunala Slovenska Bistrica (o tehničnem posegu, ki je takrat povzročil onesnaženje, izvajalci del podjetja niso obvestili), smo pa bili krajani takrat slabo obveščani o dogajanju in potrebnih postopkih.
  2. Odgovorni so nam povedali, da so lansko leto zaključili z zamenjavo VSEH starih salonitnih vodovodnih cevi na vodih, po katerih se napajajo krajani Rač, vezani na Komunalo Slovenska Bistrica.
  3. Komunala Slovenska Bistrica je na svojih črpališčih in prečrpališčih zadnje leto vgradila avtomatske merilne postaje (nepovratna evropska sredstva), ki sproti obveščajo o morebitnih odstopanjih osnovnih fizikalnih in kemijskih parametrov kakovosti pitne vode.
  4. Komunala Slovenska Bistrica je na vodu proti Račam vgradila merilno napravo, ki meri nenadne padce pritiska v ceveh z namenom hitrejšega odzivanja. Pojasnili so nam, da se na teh vodih večkrat dogajajo posegi v hidrantni sistem, ko si posamezniki ali društva pogosto nepooblaščeno polnijo rezervoarje za različne namene, zaradi česar v sistemu pogosto pade pritisk, kar je tudi razlog za motno vodo (usedline in trdni delci), in potencialno tudi lokalno onesnaženje, če je poseg nestrokoven. V tem pogledu moramo sami narediti več za odgovorno porabo pitne vode (veliki kopalni bazeni ob hišah, zalivanja večjih površin, čiščenja večjih površin, nepotrebni odjemi večjih količin vode iz hidrantnega sistema …).
  5. Predstavniki podjetja so nam povedali, da so vsi podatki vedno na razpolago in so vedno pripravljeni odgovoriti na vprašanja krajanov in zainteresirane javnosti, predstavniki Ekološke iniciative pa smo predlagali, da naj Komunala Slovenska Bistrica naredi več za predstavitev novih pridobitev, ki prispevajo k večji kakovosti vode, hkrati pa naj ažurno objavlja čimveč različnih poročil o monitoringu kakovosti pitne vode. Tako bodo odpravljeni morebitni dvomi, dezinformacije in nejasnosti, ki si večkrat pojavljajo v javnosti v zvezi s kakovostjo pitne vode.

Ob sklepu pogovora nas je vzdrževalec Komunale Slovenska Bistrica odpeljali na ogled črpališča Velenik, da smo si lahko iz prve roke ogledali črpališče, nove merilne naprave in povečane kapacitete hranilnikov.